O nás

Predstavenie spoločnosti

Predstavenie Spoločnosti

Spoločnosť LUXURY SERVICES bola založená 1. Januára 2010 spoločníkmi Petrom Kamenárom a  Miroslavom Majcinom s predmetom podnikania technického zabezpečenia budov. Od počiatku spoločnosti bolo jedinou snahou poskytovať plnohodnotné služby so zreteľom na kvalitu a spoľahlivosť v každom ohľade.

V priebehu roka 2013, sa po príchode nového spoločníka Ivana Uhlíka LUXURY SERVICES pretransformovala a výrazne posilnila po personálnej, technickej a odbornej stránke.

Od samotného vzniku je LUXURY SERVICES vlastníkom ochrannej známky názvu a loga spoločnosti, kde našim jediným motívom je zabezpečenie ochrany kvalitatívnych štandardov nami poskytovaných tovarov a služieb konečnému spotrebiteľovi.

Montážne práce

Uvedenie plynových zariadení do prevádzky

Servis & Revízie

Záručný a pozáručný servis

Elektroinštalácie

Správa a obsluha kotolní

Vdýchneme život budovám

REFERENCIE

Medzi našich klientov patria bytové spoločenstvá, podnikateľské subjekty a v neposlednej rade i množstvo drobných klientov. Ku každému z nich pristupujeme s plnou vážnosťou, s individuálnym prístupom a maximálnou snahou o spokojnosť klienta. Z dôvodu zachovania diskrétnosti našich klientov, sme sa rozhodli ich jednotlivo nemenovať. 

0%
SPOKOJNOSŤ
0
STABILNÝCH KLIENTOV
0
ROČNÁ TRADÍCIA