Voda

Zrealizujeme kompletný rozvod vody pre váš rodinný dom, bytový dom alebo výrobnú halu počnúc hlavným uzáverom až po poslednú výtokovú armatúru

PLYN

Inštalujeme ležaté rozvody, stúpacie potrubie, rozvody k spotrebičom. Vyhotovíme komplexnú plynofikáciu objektov. Poradíme, dodáme i namontujeme akékoľvek plynové spotrebiče podľa želania zákazníka.

Vykurovanie

Ponúkame bohaté množstvo rôznych zdrojov tepla  od klasického, dnes opäť veľmi moderného vykurovanie pevnými palivami (najmä drevom, štiepkou a pod.), cez plynové kúrenie, až po tepelné čerpadlá, geotermálnu energiu a solárne systémy. Radi Vám zrealizujeme kompletné podlahové či radiátorové vykurovacie systémy a zriadenie autonómnych kotolní v rodinných, bytových a polyfunkčných objektoch s výkonom do 0,5 MW.

Kanalizácia

Zaoberáme sa realizáciou vnútornej, vonkajšej, stúpacej a ležatej kanalizácie. V ponuke nechýbajú systémy na odvod dažďovej vody do zemných zdrží

Produkty a služby

Ponúkame Vám bohatú paletu služieb, z nasledovných oblastí

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Radi zabezpečíme odborné uvedenie vášho nového kotla do prevádzky, v zmysle platnej legislatívy, ktoré je nutné pre uznanie záruky na váš spotrebič a jeho následné prípadné záručné opravy.

Náš autorizovaný servisný technik, je priamo vyškolený výrobcom plynového zariadenia, aby bola zaistená jeho bezpečná a ekonomická prevádzka

SERVIS A REVÍZIE

Servis – V prípade akútnych porúch alebo plánovaných servisných zásahov či rekonštrukcií vašich systémov TZB, sme pripravený vám poskytnúť kvalifikovanú pomocnú ruku. Medzi klientmi najžiadanejšie servisné úkony sa radia ročné servisné prehliadky kotlov, expanzných nádob a komínových systémov.  

Revízia – Sme držiteľmi mnohých certifikátov pre jednotlivé časti Technického zabezpečenia budov v oblastiach ako práca s plynom, vodou či kúrením, čo nás taktiež oprávňuje vykonávať revízie daných zariadení.  

SPRÁVA KOTOLNÍ

 Pri vykonávaní správy kotolní, kladieme dôraz na zabezpečenie údržby pre potreby plynulej dodávky tepla a tplej vody do spravovaných objektov. Naša spoločnosť vychádza v ústrety zákazníkom, ktorý požadujú celoročnú 24 hodinovú starostlivosť o svoje vykurovacie zariadenie s poruchovou službou aj počas víkendov a sviatkov. Je určená predovšetkým firemným zákazníkom a bytovým spoločenstvám. 

 V rámci prevádzky zdroja tepla zabezpečíme vypracovanie prevádzkových predpisov kotolní, prípadne ich aktualizáciu, vedenie prevádzkového denníka a taktiež vypracovanie harmonogramu odborných prehliadok a skúšok.

 Všetky činnosti vykonávame v zmysle platnej legislatívy a prispôsobujeme ju požiadavkám jednotlivých klientov.

ELEKTROINŠTALÁCIE

Poskytujeme kompletné bytové a domové elektroinštalačné práce. V danej oblasti máme dlhoročnú prax a vyškolených odborníkov. 

Vlastníme oprávnenie pre montáž, opravu, údržbu a odborné prehliadky elektrických zariadení do  1000 V. Tak isto vám zabezpečíme profesionálne zapojenie a spustenie elektrických zariadení do trvalej prevádzky. 

Pre váš dom či firemné priestory ponúkame zabezpečovacie a kamerové systémy, vrátane systémov na sledovanie pohybu a iných prejavov osôb v objekte a jeho okolí.

Kontakt & Adresa

Tešíme sa na spoluprácu

Servis a objednávka

Zanechajte nám odkaz, budeme vás kontaktovať.

  Peter Kamenár
  výrobný riaditeľ

  +421 948 80 40 30

  kamenar@luxuryservices.sk

  obchod@luxuryservices.sk

  Ivan Uhlík
  servisný riaditeľ

  +421 911 322 227

  uhlik@luxuryservices.sk

  servis@luxuryservices.sk

  Luxury services, s.r.o. , Tuhovská 1/A, 83107 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 329 494, IČ DPH: SK 2022 942 801